Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας

Πληροφορίες & υποψηφιότητες

Mαίρη Καλλιφείδα, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 115), e-mail: mkalifida@boussias.com

Χορηγίες

Λήδα Πλατή, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 271), e-mail: lplati@boussias.com

Διοργάνωση

Boussias Communications